Markéta Růžičková, DiS.
Tel.: 604 971 273

Ordinační hodiny 

Po 07:30 - 15:30  

Ordinace v rodinném domě:

Na Bendovce 764/19
Praha 8, Bohnice

Út 07:30 - 15:30
St 07:30 - 15:30
Čt 07:30 - 14:30
07:30 - 13:30

Postup a metody fyzioterapie

Dětská vývojová rehabilitace

Poskytuji koplexní rehabilitační péči, ve které jsou zahrnuty vyšetření, konzultace, instruktáž různých druhů cvičení a pravidelná korekce správného cvičení. Pracuji s dětmi od novorozeneckého věku až po dospělost. Metody rehabilitace volím dle aktuálního stavu dítěte a jeho potřeb, tzn. že během terapie využívám různých způsobů cvičení a stimulace, případně relaxace, kraniosakrální osteopatie. Rodičům, kteří mají pocit, že nezvládají správně cvičit doma, nabízím i pravidelné odcvičení jejich dětí.

Uvedené služby poskytuji za přímou úhradu (viz ceník), nikoliv přes zdravotní pojišťovny.

Postup terapie

Každá návštěva trvá cca 60 minut. Děti tak mají dostatek času na adaptaci a předvedení dovedností, které zvládají a které ne. Tím pádem i mé hodnocení může být důkladnější a přesnější. Poté zvolím druh terapie a konkrétní cviky. Ty Vám vysvětlím, předvedu a naučím je cvičit Vaše dítě nebo Vás s dítětem (záleží na věku dítěte). Budete mít prostor na zkoušení cvičení i na případné dotazy.

Máte možmost si  cviky vyfotit případně natočit. Ulehčí to z počátku Vaše cvičení doma.

Každý věk má svá specifika, proto se liší průběh terapie:

Novorozenci a děti do jednoho roku:

V tomto období cvičím hlavně Kraniosakrální osteopatii, Bobathovu metodu, Vojtovou metodou a také používám ke cvičení velký míč a overball a řadu dalších balančních pomůcek. Vojtova terpie vyžaduje častější kontroly, jelikož je nutná korekce Vašeho držení. Miminko na návštěvě může regovat pěkně, ale poté to doma nemusí fungovat tak, jak jste viděli při zácviku. Proto je vhodné po několika dnech návštěvu zopakovat a případné chyby odstranit, aby Vaše cvičení mělo maximální efekt a Vy jste neměli pocit, že něco děláte špatně. Četnost kontrolních návštěv tedy záleží na konkrétní situaci. Samozřejmě pokud jsme domluveni na termín a vyskytne se nějaký problém při cvičení dříve, je dobré mě kontaktovat a domluvit se na dřívější kontrolu. Dle vývoje dítěte se cviky postupně mění a přidávají se další.

Větší děti:

U větších dětí cca od 1 roku cvičím hlavně formou hry, používám hodně balanční pomůcky a dávám typy, které můžete zařadit do běžného trávení dne. Také používám Kranisakrální osteopatii. V tomto případě nejsou nutné tak časté kontroly. Zpočátku stačí jednou za měsíc, později jednou za dva měsíce. Vždy je to individuální, přizpůsobuji se stavu a potřebám dítěte.

 

Co je potřeba vědět před vlastním cvičením Vojtovou metodou?

Pro dobrý efekt této terapie je nutné dodržovat pravidelné opakování cvičení cca3- 4x denně.

Je potřeba zajistit dostatečný časový odstup od jednotlivých cvičení, který by měl být minimálně 2 hodiny, a necvičit do 60 minut po jídle. Tzn., že pokud jsou intervaly mezi jídlem cca 3 hodiny, je vhodné cvičit čtyříkrát denně před jídlem.

Připravte se na to, že se cvičení Vašemu děťátku nebude příliš zamlouvat. Děti ve většině případů u cvičení pláčou, což není způsobeno bolestí, ale nelibým pocitem nad tím, co se při cvičení odehrává v jejich těle. Při cvičení aktivujeme svaly přes centrální nervový systém, a to děti nedokážou samy ovlivnit. Také se jim nelíbí fixace hlavy popřípadě končetin v určitých polohách. Samotné držení spoušťové zóny není bolestivé.

Pokud to jde, je dobré cvičit na jiném stole, než na přebalovacím, protože dítě si zapamatuje, že na tomto místě se mu nelíbí z důvodu cvičení. Když cvičíte na místě, kde zároveň i jen přebalujete a staráte se o ně, může plakat při každém položení na tento stůl.

Při cvičení je lepší dítě zbytečně nerozptylovat chlácholením, ale jen ho povzbudit, že je šikovné. Mezi jednotlivými cviky je dobré dítě nezvedat a neutěšovat, ale vzít si ho do náruče až po úplném skončení cvičení. Tím dítě pozná, že když jej vezmete, bude konec cvičení.

Když po skončení cvičení dítě nakojíte (nakrmíte z lahve), bude to pro něj příjemná odměna za dobře odvedené cvičení.

Metody fyzioterapie

Kraniosakrální osteopatie

Tato metoda je práce se systémem dítěte jako celku, tzn. celostní přístup k psychomotorického vývoje. Pracuje se přes jemné dotyky a stimulace v různách místech, při kterých dochází k harmonizace těla a řešení problémů, které systém vnímá jako věc k řešení. Při této metodě se ovlivňuje systém klienta až do velkých hloubek. Například se tímto dá řešit komplikace při porodu, nebo porod sekcí a s tím spojené odpojení matky a dítěte, KISS syndrom, různé asymetrie, hypertonus (zvýšené napětí v těle), dráždivost, záklony hlavy i trupu, plačtivost, koliky, nespavost, uvolnění slzných kanálků jemným zpusobem, ale i predilekce, plagiocegali hlavičky, a mnoho dalších.

U větších dětí pak zklidnění systému při tzv. velké živosti dětí, zklidnění stresu, a samozřejmě zmírnění i odstranění rúzných bolestivých stavů těla (hlavy, břicha, růstové boůesti, ...). Zkrátka je to spoustu věcí, které se dají tímto zbůsobem řešit a mám tuto metodu velmi v oblibě, protože se řeší vždy to co systém dítěte potřebuje.

Vojtova metoda

Vojtova metoda je soubor cvičebních technik používaných k léčbě tělesných i psychických poruch, objevená MUDr. Václavem Vojtou. Jejím základním principem je fakt, že v centrálním nervovém systému člověka jsou geneticky zakódované vrozené pohybové vzory.
Původně byla vyvynuta pro děti s dětskou mozkovou obrnou (DMO), kdy se studiem léčby takto postižených dětí přišlo na, že se na lidském těle nacházejí specifické body (tzv. spoušťové zóny), díky nimž je možné stimulovat tělo k určitým vrozeným pohybům.
Základem této terapie je stimulace těchto spoušťových zón v přesně daných pozicích dítěte. Tyto pozice jsou rozděleny do dvou základních modelů – reflexního otáčení a reflexního plazení. Aktivací spoušťových zón v určité pozici dochází k vyvolání svalové souhry, která je identická se svalovými souhrami běžně prováděnými zdravými dětmi během prvního roku vývoje.

Později se Vojtova metoda začala používat i u jiných (lehčích) poruch vývoje.V dněšní době se Vojtovou metodou odstraňují veškěré odchylky od správného vývoje dítěte. Je tedy používána ve velké míře a s dobrými výsledky. Dá se říct, že od té doby, co se takto řeší i menší ochylky ve vývoji, ubývá u dětí v pozdějším věku problémů s vadným držením těla, skoliós a dalších poruch.
Pro správný psychomotorický vývoj dítěte je důležité, aby prošlo všemi stupni vývoje v co nejlepší kvalitě. To jak správně zvládne pohybové aktivity během prvního roka života, ovlivní celý jeho další život. Proto je důležité se zabývat i malými odchylkami, které v důsledku mohou způsobit větší problémy v pozdějším věku.

Příklady využití Vojtovy metody v těch lehčích poruchách vývoje:

 

 

dále pak pokud dítě nezvládá správný vývoj:

 - v leže na zádech
- v leže na břiše
- přetáčení ze zad na břicho a zpět
- plazení
- lezení
- sed
- stoj
- chůze

Senzomotorické balanční cvičení na velkých a malých balónech (fyziobalech, overballech) a labilních plochách:


Principem tohoto cvičení je naučit dítě udržet rovnováhu při určitých pozicích na balančních plochách, což jsou různé balóny a úseče. Při tomto cvičení se aktivuje tělo jako celek, tzn. že cvičí více svalových skupin najednou a v souhře (na rozdíl od klasického cvičení, které se zaměřuje na určité svalové skupiny, případně na jednotlivé svaly). Pro maximální efekt cvičení je důležité, aby dítě cvičilo se správným držení těla. Proto je potřebná spoluúčast rodiče pro korekci a samozřejmě i snaha dítěte odcvičit co nejlépe. Toto cvičení však děti většinou baví, protože mají radost ze zdolání balančního úkolu.
Používám k tomu různé velikosti balónů - od 15 cm velkého overballu, až po 75 cm velké balóny.

Metoda vědomé posturální centrace:


Tato metoda se dá použít až u větších dětí, cca okolo 9 let, kdy poznám, že dokáží pracovat se svým tělem. Je to metoda, která se používá hlavně u poúrazových stavů končetin. Je velmi dobrá pro zpevnění svalů v místě kloubního pletence nebo spojení, například ramenní pletenec, loket, zápěstí, kyčelní pletenec, koleno a kotník. Zvláště u kloubů dolních končetin je to hojně používaná metoda.
Jde vlastně o přesné nastavení končetin a trupu tak, aby kloub byl zatížen ve správném postavení, čímž je zabezpečena co nejlepší svalová souhra v tomto kloubním spojení. Pokud se mi v této svalové souhře podaří svaly správně posílit, funguje kloub lépe a bez přetížení.

 

Tejpování:


Tejpování je poměrně nová metoda, která má mnoho způsobů využití. U dětí se používá jako podpůrná terapie při různých vývojových poruchách. Používají se k tomu 5 cm široké pružné tejpovací pásky, které jsou vyrobeny z biobavlny a podlepené antialergenním - akrylátovým lepidlem. Byly navržené tak, aby měly tloušťku kůže a byly velmi pružné, což zabezpečí plný rozsah pohybu a tím neomezují dítě v aktivitě.

U dětských klientů tejpuji v rámci korekce například:

Možností využití tejpování je mnoho. Více podrobností o tejpování naleznete na mých dalších stránkách www.tejpovani-rehabilitace.cz.

Reflexní masáže a měkké (uvolňovací) techniky:


Když je potřeba u dětí uvolnit napětí v problematických místech, používám různé druhy masáží a protahování. Převážně jen s lehkým tlakem a tahem, aby to dětem nebylo nepříjemné.